Financial Recovery and more

Financial Recovery and more

 

 

Financial recovery voorkomen 

Na een onverwachte dure investering, operationele problemen, het verlies van een grote klant of andere plotselinge calamiteiten kunt u te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. Die kunnen zowel een minder presterend bedrijf als een gezonde onderneming treffen. Als het met de financiële gezondheid van uw business niet goed gaat en het risico voor de bank op het krediet dat u heeft gekregen te hoog wordt, komt uw bedrijf bij de afdeling financial recovery terecht. Financial recovery betekent financieel herstel. Als u uw verplichtingen tijdelijk of structureel niet meer na kunt komen aan uw financiers, is het zaak om snel in te grijpen om verslechtering van uw situatie te voorkomen en het voortbestaan van uw onderneming te waarborgen. Voorkom dat uw kredieten of leningen worden opgezegd en dat het einde van uw bedrijf in zicht komt.

Wanneer kunt u in een financial recovery traject komen?

  • Als uw bedrijf de kredietverplichtingen niet na kan komen
  • Uw bedrijf langere tijd verlies heeft gemaakt en uw eigen vermogen daalt
  • Er sprake is van een surseance van betaling of een faillissement
  • De continuïteit van uw bedrijf in gevaar is

EVG Group helpt u van een financial recovery af

EVG Group kan u helpen om uw onderneming te analyseren en uw liquiditeitsproblemen op te lossen. EVG Group denkt out of the box, kijkt onbevangen naar uw business en staat u terzijde om de zaken op de voor u meest gunstige manier op te lossen en eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen. Soms is het verstandig om uw bestaande businessmodel te herzien of is er een andere oplossing. Wij zijn uw sparringpartner om uw business te verbeteren, uw omzet te verhogen en uw winstniveau te optimaliseren om financial recovery in de toekomst te voorkomen. Wij bieden geen standaard advies maar een maatwerkoplossing die naadloos bij u en uw onderneming past.

Kom met ons praten over uw mogelijkheden van financial recovery. Wij helpen u graag!

Maar wij doen meer!

Business- en sparringpartner

    EVG Group is uw business sparring partner EVG Group staat ieder moment klaar als u zakelijke sparringpartner. Wij ondersteunen bedrijven bij het

Participatie / Bedrijfsovername

    Een bedrijfsovername is een ingrijpende beslissing De markt voor bedrijfsovernames is momenteel goed gevuld. Doordat veel ondernemers op leeftij

Overname debiteuren-portefeuilles

    Overnemen van debiteuren om u te ontzorgen Omzet is pas omzet als uw afnemer uw factuur heeft betaald. Om die reden zorgt u voor een kredietlimi

Investeren / groeifinanciering

    Groeifinanciering brengt uw bedrijf hogerop Groei van uw bedrijf is fijn omdat het een uitdaging is en het uw omzet verhoogt. Het is geweldig om

Opkoop partijen en faillissementen

    EVG Group koopt partijen en bedrijven op EVG Group realiseert de opkoop van bedrijven die met een faillissement te maken hebben gehad. Ook zorge