Overname debiteuren-portefeuilles

Overname debiteuren-portefeuilles

 

 

Overnemen van debiteuren om u te ontzorgen

Omzet is pas omzet als uw afnemer uw factuur heeft betaald. Om die reden zorgt u voor een kredietlimiet voor de klanten waar u zaken mee doet. Hetzelfde geldt voor potentiële kopers waar u mee wil samenwerken. Als uw afnemers u niet betalen, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Vangnet als uw afnemer niet betaalt

EVG Group kan die risico’s betreffende uw schuldenaren overnemen en u daarmee ontzorgen en de stabiliteit van uw onderneming garanderen. Het overnemen van uw debiteuren bespaart u bovendien veel tijd. Tijd die u nu aan andere zaken kunt besteden. Ook schrijft u minder af op uw debiteuren. EVG Group fungeert als vangnet als uw koper uw factuur niet kan voldoen. Ook kunnen wij uw potentiële afnemers al in het offertetraject scannen op hun kredietwaardigheid. Dat geeft u inzicht in met wie u zaken gaat doen. Als wij uw debiteuren overnemen hebben wij wel inzicht nodig in uw debiteurenportefeuille. Het overnemen van debiteuren gaat stapsgewijs:

  • Het vaststellen van de kredietwaardigheid van uw schuldenaren en potentiële afnemers
  • Uw lopende orders
  • Facturering en levering
  • De factuur vervaldag op de dertigste dag.
  • Incassomeldingen
  • Betalingen

Veilig zaken doen in binnen- en buitenland

Doordat EVG Group uw debiteuren overneemt kunt u op een veilige manier zaken doen in het binnen- en buitenland. Wij hebben oog voor uw relatie met uw afnemers en kunnen periodiek een analyse maken van uw debiteuren om eventueel de kredietlimiet te verhogen. Niet voor niets sloot EVG Group onlangs een overeenkomst met ING Bank Nederland om een grote debiteurenportefeuille, waar de bank pandrecht op heeft, over te nemen. Onze aanpak is individueel en per debiteur zoeken wij naar een oplossing met als doel de betaling en tevredenheid van de betrokken partijen.

Als wij uw debiteuren overnemen, geeft dat u stabiliteit en rust.

Maar wij doen meer!

Business- en sparringpartner

    EVG Group is uw business sparring partner EVG Group staat ieder moment klaar als u zakelijke sparringpartner. Wij ondersteunen bedrijven bij het

Participatie / Bedrijfsovername

    Een bedrijfsovername is een ingrijpende beslissing De markt voor bedrijfsovernames is momenteel goed gevuld. Doordat veel ondernemers op leeftij

Financial Recovery and more

    Financial recovery voorkomen  Na een onverwachte dure investering, operationele problemen, het verlies van een grote klant of andere plotseling

Investeren / groeifinanciering

    Groeifinanciering brengt uw bedrijf hogerop Groei van uw bedrijf is fijn omdat het een uitdaging is en het uw omzet verhoogt. Het is geweldig om

Opkoop partijen en faillissementen

    EVG Group koopt partijen en bedrijven op EVG Group realiseert de opkoop van bedrijven die met een faillissement te maken hebben gehad. Ook zorge