Focus: Waardeontwikkeling

EVG Group is als actief aandeelhouder nauw betrokken bij de ontwikkelingen van haar portfolio bedrijven en richt zich op het creëren van waardegroei binnen de bedrijven waarin ze investeert.

 

Tijdens het due diligence onderzoek, voorafgaand aan een mogelijke participatie, wordt vastgesteld welke factoren de waarde van het bedrijf bepalen.

 

In samenwerking met de directie/ondernemer en het management team worden plannen ontwikkeld voor strategische en operationele verbeteringen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de waarde bepalende factoren. De uitvoering van deze plannen en het bijsturen hiervan is dan ook structureel gericht op waardeontwikkeling.

 

EVG Group speelt een actieve rol bij het strategische planningsproces en de uitvoering van de strategische projecten, zoals acquisities en herstructureringen. Daarnaast wordt waar mogelijk en nodig expertise ter beschikking gesteld op het gebied van sales en marketing,  optimalisering van de financiële structuur en control,  business development, etc.