1

Intake/screening

Op basis van een aantal gesprekken en eventueel aanwezige plannen analyseert EVG Group of de aanvraag en het initiële voorstel past binnen haar kaders.

2

Analyse

Na de screening wordt gestart met het formele gedeelte. Dit proces wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het investeringsteam van EVG Group desgewenst aangevuld met externe specialisten. Deze fase wordt ook wel ‘due-diligence’ genoemd en betreft het analyseren en valideren van het bedrijfs- of businessplan met betrekking tot financiën, juridische aspecten, personeel en organisatie, fiscaliteit etc. alsmede een evaluatie van het klantenportfolio, product, de markt en de concurrentiepositie.

3

Voorstel

Tijdens het due diligence proces is het de bedoeling dat EVG Group en de ondernemer tot overeenstemming komen over de hoofdlijnen van de transactie en dit vastleggen in een participatieovereenkomst.

4

Closing

Zodra beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden van de participatieovereenkomst wordt het investeringsplan voorgelegd aan het bestuur en haar financiers.