Investeerders

Investeerders kunnen deelnemen voor een minimumbedrag van € 100.000. Zowel deelname in privé als deelname via een vennootschap (veelal een personal holding) behoort tot de mogelijkheden. Wij streven naar een jaarlijks rendement van 5%, betaalbaar op maandbasis omkleed met de nodige zekerheden. 

 

Een investeerder dient een lange-termijn belegger te zijn. Een deelname door EVG Participaties in een onderneming duurt over het algemeen ten minste 5 jaar.

 

Investeerders dienen zich te realiseren, dat het verstrekken van risicodragend vermogen per definitie risico’s met zich meebrengt. De ontwikkeling van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd kan anders verlopen dan voorzien.

 

Bovendien is, gelet op het feit dat in niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt deelgenomen, een beoogde vervreemding van een deelneming niet altijd binnen de gewenste termijn of tegen de gewenste prijs te realiseren.

 

Voordeel voor de deelnemende particulier is, dat hij een verdere spreiding van zijn portefeuille bereikt en vooral op een meer betrokken wijze investeert. EVG Group biedt de infrastructuur om risicodragend te investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zij houdt zich als beheerder full-time bezig met het opsporen, structureren en realiseren van deals en vervolgens met het beheer.

 

EVG Participaties is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

 

Wilt u bij interesse svp contact met ons opnemen? Wij nemen dan contact met u op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek